Cargobusi kahjunõude vorm

Kahjunõude vorm

 

Saadetise hilinemist, kaotsiminekut või kahjustumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded palume esitada 7 päeva jooksul. Kõik Cargobusi saadetised on kaitstud vedaja vastutuskindlustusega ning kahjujuhtumid saavad hüvitatud vastavalt CMR konventsioonile ja EV võlaõigusseadusele (vt ka Teeninduseeskiri punktid 14, 15, 18, 19 ja 20).

Kui saadetis on kahjustatud, kadunud või rikutud palun täitke KAHJUNÕUDE VORM ning edastage see meie e-postile info@cargobus.ee.