Kahjunõude vorm

Kahjunõude vorm

Saadetise hilinemist, kaotsiminekut või kahjustumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded palume esitada 7 päeva jooksul. Kõik Cargobusi saadetised on kaitstud vedaja vastutuskindlustusega ning kahjujuhtumid saavad hüvitatud vastavalt CMR konventsioonile ja EV võlaõigusseadusele (vt ka Teeninduseeskiri punktid 14, 15, 18, 19 ja 20).

Kui saadetis on kahjustatud, kadunud või rikutud palun täitke Kahjuteate vorm ning edastage see meie emailie: info@cargobus.ee.