Paki hilinemine, kahjustumine, kadumine

Saadetise hilinemist, kaotsiminekut või kahjustumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded palume esitada 7 päeva jooksul. Kõik Cargobusi saadetised on kaitstud vedaja vastutuskindlustusega ning kahjujuhtumid saavad hüvitatud vastavalt CMR konventsioonile ja EV võlaõigusseadusele (vt ka Teeninduseeskiri punktid 14, 15, 18, 19 ja 20).

Karte